Zoek: Nieuwe kerncentrales, 1970-1979, Provinciale Staten