Zoek: Nieuwe kerncentrales, 1994, Provinciale Staten