Zoek: Splijtstoffabricage, 1960-1969, Export/Import