Zoek: opslag in zoutkoepels, 2007, Provinciale Staten