Bronnen en verder lezen

Om de leesbaarheid te vergroten zijn de bronnen niet in de tekst te vermeld. Aarzel niet om er om te vragen! Deze site is onder andere bedoeld als startpunt van verder onderzoek naar kernenergie in Nederland. Daarom hieronder een selectie van de publicaties die gebruikt zijn als bron. Ook is gebruik gemaakt van materiaal in onder andere de volgende archieven: Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, Noord-Hollands Archief (Alkmaar), en het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen). Verder is natuurlijk geput uit de duizenden kranten- en tijdschriftenartikelen in het archief van Stichting Laka.

Nederland algemeen:
* Kerntechniek in Nederland 1945 – 1974 - Lagaaij / Verbong - 1998
* Een kerncentrale bouwen. Geschiedenis van de Stichting ECN. Periode 1945-1962 - J.A. Goedkoop/ECN –1995
* De Republiek der Kerngeleerden. Deel 2: Geschiedenis van de Stichting ECN. Periode 1962-1984 - C.D.Andriesse - 2000
* Dertig jaar Nederlands energiebeleid - DeJong/Weeda/Westerwoudt ea. - 2006
* Kernsplijting en Diplomatie - J. van Splunter - 1993
* Een kwestie van lange adem. Geschiedenis van duurzame energie in Nederland –Verbong - 2001

Noors-Nederlandse samenwerking
* Geschiedenis van Noors-Nederlandse samenwerking op gebied van kernenergie - J.A. Goedkoop - 1968

Kalkar
* De Angst reactor. Kalkar, kroniek van een eeuwige belofte - Kees van den Bosch - 2006

Anti kernenergie beweging
* Anti Kernenergie Beweging in Nederland - vd Broek/Meijnen - 1977

BMD
* Intellectuelen in Nederland. Publieke controversen over kernenergie, Armoede en Rushdie - René Gabriëls - 2001
* Het Tussenrapport - Stuurgroep BMD - 1/1983
* Het Eindrapport - Stuurgroep BMD - 1984

Afval
* Kernafval in zee of zout? Nee fout! Damveld/van Duin/Bannink - 1994
* Touwtrekken om kernafval. 25 Jaar plannen maken voor opslag in zoutkoepels - Herman Damveld - 2001
* Extension of Dutch Reprocessing. Upholding the Plutonium Industry on Dutch Society’s Expenses? - WISE Paris – 2004
* Borssele, de plaats nergens - Ch. Vd Borgh/J. Marree - 1990

Dodewaard
* De kernenergiecentrale Dodewaard - 11/1980
* 25 jaar GKN. Opbouw, toepassing en uitbreiding van nukleaire kennis – GKN - 1990

Borssele
* Korte geschiedenis van de kerncentrale Borssele - Borssele ad hoc - 1973

Almelo
* De geschiedenis van het Nederlandse Ultracentrifuge Project - J. Kistemaker - 1991
* De Ultracentrifuge 1937-1970. Hitlers bom voor Strauss? - Wim Klinkenberg - 1971

Overig
* ITAL Wageningen: atoomenergie in de landbouw. Het ontstaan, de schoonmaak en de kraak van het ITAL - Laka, RJ vd Berg - 2002
* Arnhemse Instellingen: Alles op 'n hoop - AKB Arnhem - 1981
* De nucleaire erfenis van 50 jaar onderzoek. De sloop van het NIKHEF complex – Laka - 1997
* Stralingsexperimenten Koninklijke Marine 1960-1966: Casusonderzoek - Laka / RJ van den Berg - 2003

Alle genoemde publicaties zijn aanwezig in de Laka-bibliotheek.