Zoek: opslag in zoutkoepels, 1991, Provinciale Staten