Zoek: Nieuwe kerncentrales, 1973, Provinciale Staten