Zoek: Nieuwe kerncentrales, 1985, Provinciale Staten