Zoek: nieuwe centrales algemeen, Provinciale Staten