Zoek: Nieuwe kerncentrales, 2011, Provinciale Staten