Zoek: Nieuwe kerncentrales, 2010-2019, Provinciale Staten