Zoek: Nieuwe kerncentrales, 2012, Provinciale Staten