PS Groningen: Motie tegen reservering Eemshaven

7 november 2012

In de PS van Groningen wordt met grote meerderheid een motie aangenomen waarin wordt gesteld dat afgezien moet worden van Eemshaven als mogelijke locatie van een nieuwe kerncentrale. Een degelijke bestemming belemmert de economische ontwikkeling. Eerder had het noordelijke platform van energiesector, Energy Valley, in hun brief Uitgangspunten Energieparagraaf Regeerakkoord al gepleit voor het opheffing van de planologische reservering. De Eemshaven is een van de drie gereserveerde locaties voor een kerncentrale. De andere twee zijn de Maasvlakte en natuurlijk Borssele.
Het bijzondere aan de motie is de steun van de VVD die op landelijk niveau juist die reservering in stand houdt. Maar het ‘waarborgingsbeleid kerncentrales’ is landelijk beleid, provincies (en gemeentes) hebben daar niets over te zeggen heeft. Integendeel, keer op keer zijn provincies door de landelijke overheid op de vingers getikt als ze in bestemmingsplannen geen rekening dreigden te gaan houden met de mogelijke komst van een kerncentrale.

BijlageGrootte
Motie Provinciale Staten Groningen over Eemshaven131.74 KB