Zoek: nieuwe centrales algemeen, 1970-1979, Provinciale Staten