Zoek: nieuwe centrales algemeen, 1977, Provinciale Staten