Zoek: Nieuwe kerncentrales, 1977, Provinciale Staten