Zoek: ITAL Wageningen, 1960-1969, Splijtstof anders