Raad Borsele: verbod op meer kerncentrales

31 augustus 1982

De gemeenteraad van Borsele neemt een nieuw bestemmingsplan aan waarin geen ruimte wordt gelaten voor meer kerncentrales. Volgens het plan mogen milieu-onvriendelijke bedrijven zich niet onbeperkt vestigen in het Sloegebied. Kerncentrales vallen onder ‘milieu-onvriendelijke bedrijven’. Dat soort bedrijven zijn in een straal van 1000 meter uit de rand van omliggende dorpen verboden.