Ministerraad tegen financiering K2/R4

1 december 2000

De ministerraad besluit tegen het voorstel van de EBRD te stemmen voor een lening aan Oekraïne voor voltooiing van 2 reactoren K2/R4 (Khmelnitsky-2 en Rovno-4). Het project is financieel onvoldoende onderbouwd; alternatieve financieringsvormen niet zijn onderzocht; er zijn leemtes in de milieueffectrapportages; en (niet nucleaire) alternatieven voor het project zijn niet serieus onderzocht. Oekraïne heeft de afgesproken sluiting van de Tsjernobyl reactoren (per 31-12-2000) steeds min of meer afhankelijk gemaakt van financiering van K2/R4.