Nieuw pro-kernenergie blad: Kernvisie

Het eerste gedrukte nummer van ‘Kernvisie’, oktober 2006
oktober 2001

De eerste Nieuwsbrief van de Stichting Kernvisie verschijnt. De voornaamste doelstelling is het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor kernenergie. Tot oktober 2006 verschijnt het blad alleen als PDF, vanaf dan is er ook een gedrukte full color versie verkrijgbaar, “uitgegeven door de nucleaire bedrijfstak in Nederland”.


Trefwoorden: