Borssele in het regeerakkoord

3 juli 2002

De tekst die opgenomen is in het regeerakkoord van CDA, LPF en VVD onder de kop 'duurzame energiehuishouding' over de kerncentrale in Borssele luidt als volgt: “In de overgang naar een duurzame energiehuishouding en gegeven de Kyoto-verplichtingen is het niet zinvol de kerncentrale te Borssele voortijdig te sluiten. Het Kabinet dient met de producent/eigenaar in overleg te treden over het openhouden van de centrale in relatie tot de economische en veilige levensduur en hier afspraken over te maken.” Ook in antwoorden op kamervragen doet de nieuwe regering alsof er geen rechtzaak loopt (men is zelfs even van plan geweest de rechtzaak in te trekken) en is men van plan te overleggen met de eigenaren over “het openhouden van de centrale in relatie tot de economische en veilige levensduur”, daarmee de eigen positie nog zwakker makend.