Regeerakkoord Balkenende II

16 mei 2003

In ‘meedoen meer werk minder regels’ het Hoofdlijnenakkoord voor het Kabinet van CDA, VVD, D66 (Balkenende II) is vastgelegd dat “de kerncentrale Borssele zal worden gesloten wanneer de technische ontwerplevensduur (ultimo 2013) geëindigd is.” VROM schrijft het overdrachtsdossier voor het nieuwe kabinet over straling. Het geeft een overzicht van de stand van zaken op gebied van wetgeving, spelers, belangen en benodigde stappen van o.a. kerncentrale in Borssele, radioactief afval, Urenco, etc.
Lees hier het Overdrachtdossier [html]