Rijksambtenaren werkten sluiting Borssele tegen

2 februari 2004

In 1994 besluit het eerste paarse kabinet in opdracht van de Tweede Kamer dat de kerncentrale in Borssele dicht moet op 31 december 2003. Maar uiteindelijk blijkt dat Borssele openblijft tot 2013 en misschien nog veel langer. Volgens het officiële verhaal komt dat doordat het de ministeries niet gelukt is de kerncentrale dicht te krijgen. Het zou allemaal te wijten zijn aan geklungel van ambtenaren en hun minister. Uit een uitzending van het radioprogramma Argos op 9 januari blijkt dat de ambtenaren helemaal geen zin hadden het regeringsbesluit uit te voeren en zelfs ronduit hebben tegengewerkt. Op 2 februari antwoord minister van EZ (Brinkhorst) op kamervragen dat het “niet onoorbaar“ is dat ambtenaren de “mogelijkheid van een beleidswijziging“ betrekken in hun “gedachtewisseling.” Ambtenaren van EZ hebben, zo blijkt uit stukken die WISE met de Wet Openbaarheid van Bestuur heeft gekregen, actief de kabinetsbeslissing dat Borssele eind 2003 moest sluiten tegengewerkt. Maar volgens Brinkhorst is het niet uitvoeren van beleid normaal; “zeker in het begin van een ambtsperiode.” Ook is het volgens hem heel normaal dat ambtenaren actief de EPZ wijzen op het feit dat het verstandig zou kunnen zijn partij te worden in de rechtszaak.
De Argos uitzending van 9 januari (internet archive)

BijlageGrootte
Vragen en antwoorden over beleid ambtenaren mbt sluiting Borssele [pdf]19 KB