Verdrag van Kyoto treedt in werking

16 februari 2005

Het Kyoto-protocol treedt in werking. Het Kyoto-protocol is het enige internationale akkoord met bindende doelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het Protocol verplicht de rijke landen om tussen 2008 en 2012 wereldwijd 5,2 procent minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van het niveau in 1990. Elk land is verplicht om een individueel doel te halen. Zo moet de EU de uitstoot van broeikasgassen met 8 procent reduceren. Binnen Europa heeft Nederland een individuele doelstelling van 6 procent. De Tweede Kamer heeft de ratificatie van het verdrag al in februari 2002 goedgekeurd.
Het Kyoto-protocol ontstond in 1997, maar de nodige cruciale details moesten toen nog worden ingevuld. Om van kracht te worden moet het Protocol door minimaal 55 landen worden geratificeerd. Tevens moeten de deelnemende landen samen verantwoordelijk zijn voor 55 procent van de wereldwijde kooldioxide-uitstoot. Aan deze randvoorwaarden wordt voldaan als de Russische Federatie eind 2004 toezegt mee te doen. Nu, negentig dagen later, treedt het verdrag in werking. Maar ook nu, en eigenlijk al in 1997, zijn wetenschappers van mening dat de doelstelling onvoldoende is, en wordt er gesproken over het Post-Kyoto-protocol. De bedoeling is dat dit verdrag in december 2009, in Kopenhagen, ondertekend zal worden.