Reorganisatie EZ: DG Energievoorziening

16 januari 1965

Minister Andriessen (CHU) reorganiseert (moderniseert) het ministerie van Economische Zaken; hij voegt Industrie en Handel samen en combineert alle energiedirecties in het nieuwe Directoraat-Generaal voor de Energievoorziening. Er zijn dan 5 directies: Gasvoorziening, Kernenergie, Elektriciteitsvoorziening, Kolen en aardolie en tot slot Mijnwezen.
Het DG is opgericht omdat “enerzijds de aanwending van het aardgas en anderzijds de afwikkeling van de sluiting van de mijnen, naast de aandacht voor olie en kernenergie een integrale visie op energie verlangde“. Het accent ligt voornamelijk op de voorzieningssituatie en door deze brede taakstelling gaat het DG ook over de productie, de milieuaspecten en de betaalbaarheid van het product. Pas in 1979 komt er een DG voor Energie.