Wijers: bezwaren tegen sluiten Borssele 2004 ongegrond

9 december 1997

Minister Wijers heeft de bezwaren tegen de beperking van de vergunning van de Borssele tot 31-12-2003 ongegrond verklaard. 1781 mensen of rechtspersonen stuurden in totaal 5100 bezwaarschriften tegen de sluitingsdatum. Hij zegt dat tot voor kort in de SEP-plannen altijd is uitgegaan van een levensduur van 30 jaar (dus tot 2003) en de kerncentrale ook volgens de SEP niet nodig is voor de elektriciteitsvoorziening daarna. Zorgen om de veiligheid omdat gekwalificeerd personeel zal vertrekken bij vervroegde sluiting, is volgens hem geen argument; het elektriciteitsbedrijf moet zorgen dat veiligheid niet in geding komt. De klagers kunnen nog naar de Raad van State, maar de EPZ zegt zich er ‘voorlopig’ bij neer te leggen en niet in beroep te gaan: “De directie acht zich gebonden aan de gesloten overeenkomst“, aldus EPZ-directeur Van Meegen. Maar werknemers en ondernemingsraad gaan “massaal in beroep.“ Dat ‘massaal’ valt nog wel mee, in totaal zijn er eind januari negen bezwaren bij de Raad van State binnengekomen.


Trefwoorden: