Kennisgeving Kernenergiewet aanvraag tweede kerncentrale Borssele

Startnotitie tweede kerncentrale Borssele
22 juli 2009

Kennisgeving Kernenergiewet aanvraag tweede kerncentrale Borssele
Nadat het Zeeuwse elektriciteitsbedrijf Delta er al jaren over praatte is het nu zover. In de Staatscourant wordt de Kennisgeving Kernenergiewet gepubliceerd over het ontvangen van de startnotitie van Delta voor het "Bouwen en vervolgens bedrijven van een tweede kerncentrale Borsele". Voor die activiteit zijn onder meer vergunningen nodig op grond van artikel 15, onder a en b, en artikel 29 en artikel 34 van de Kernenergiewet en op grond van artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Daarnaast dienen besluiten te worden genomen op grond van onder meer de Wet op de Waterhuishouding en natuurwetgeving. Ten behoeve van de besluitvorming moet ook een milieueffectrapport (MER) worden opgesteld. Met deze kennisgeving start de procedure voor de milieueffectrapportage. Door het bevoegd gezag zullen richtlijnen worden vastgesteld waaraan het MER moet voldoen.
Delta verwacht dat de kerncentrale in 2018 in bedrijf wordt genomen.. Er zijn diverse inspraakmogelijkheden gedurende het gehele vergunningentraject. Er is in de startnotitie nog geen keus gemaakt welke technologie (reactortype) Delta gaat gebruiken, behalve dat het om 'generatie 3' gaat, wel dat het in totaal gaat om een vermogen van 2500 MW! (meer dan 5x de huidige kerncentrale in Borssele). Delta verwacht dat dat 4 a 5 miljard Euro zal kosten

BijlageGrootte
Kennisgeving Kernenergiewet Staatscourant tweede kerncentrale Borssele [pdf]234.72 KB
Startnotitie Milieueffectrapport tweede kerncentrale Borssele, Delta [pdf]1.63 MB