Aanvraag voor Borssele 3

Mededeling tot bouw kerncentrale Borssele
22 september 2010

Kennisgeving van het Minister van VROM dat het bedrijf ERH (Energy Resources Holding BV) het "voornemen tot de bouw van een kerncentrale bij Borssele" heeft. Met deze kennisgeving begint ook de inspreek-procedure voor het Advies inzake Reikwijdte en Detailniveau (het MilieuEffectRapport). Er worden (tot 29 november) 932 'zienswijzen' ingediend. De startnotitie gaat ervan uit dat de bouw van de centrale (maximaal 2500MW) in 2015 start en in 2019 de eerste elektriciteit gaat leveren.
ERH bestaat pas sinds 1 september 2009 en is 100 procent in bezit van PBE (Publiek Belang Elektriciteitsproductie) en is het oude Essent-deel dat voor de helft eigenaar is van EPZ (de exploitant van Borssele 1) en niet aan RWE verkocht mag worden. Op de achtergrond speelt RWE een grote rol om toch een kerncentrale in Nederland te kunnen bouwen. In juli kwam al het bericht dat RWE in gesprek was met de overheid over het voornemen om een kerncentrale in Borssele te bouwen.
Er zijn nu dus procedures bezig voor maximaal 5000MW nieuw kernenergie-vermogen in Borssele, dat is ruim 10x de huidige kerncentrale.

BijlageGrootte
Kennisgeving Kernenergiewet [pdf]591.35 KB
Mededeling van het voornemen tot de bouw van een nieuwe kerncentrale voor ERH BV op de locatie Borssele [pdf]1.21 MB