Regeerakkoord: meer kernenergie, EU-doelen 'leidend'

30 september 2010

In het concept-regeerakkoord van het kabinet-Rutte wordt, wat de onderwerpen energie en klimaat betreft, gekozen voor méér kernenergie en een verlaging van de CO2-reductiedoelen tot die van de EU. Definitieve beslissingen over ondergrondse CO2-opslag moeten wachten op de besluitvorming over een of meer nieuwe kerncentrales. "Deze opslag komt pas aan de orde na verlening van de vergunning voor een nieuwe kerncentrale". Het is duidelijk dat de klimaatsceptici in (vooral) de PVV en VVD een grote invloed hebben gehad en er spreekt een soort 'revanchisme' tegenover de milieubeweging uit.
De energiepassage uit het regeerakkoord begint met: (...) Nederland moet voor de voorziening van energie minder afhankelijk worden van andere landen, hoge prijzen en vervuilende brandstoffen. De energiezekerheid moet worden vergroot en er komt meer aandacht voor het verdienpotentieel op energiegebied. De Europese doelen voor een duurzame energievoorziening zijn leidend. Dit betekent 20% CO2-reductie en 14% duurzame energie in 2020.
Al binnen enkele maanden is de hele besluitvorming over CO2-opslag volledig gestopt.

BijlageGrootte
Energie en klimaat in het regeerakkoord ([pdf]16.25 KB