MER-procedure voor inpassing Borssele II begint

Locaties Sloegebied
2 december 2011

De startnotitie 'PlanMER tweede kerncentrale Borssele' begint er letterlijk mee: om "zicht te houden op het verlenen van een vergunning voor een veilige, nieuwe kerncentrale nog tijdens deze kabinetsperiode," zijn de procedures gestart die nodig zijn voor het planologisch mogelijk maken van een nieuwe kerncentrale in het Sloegebied. Voordat feitelijk kan worden gestart met de oprichting en bouw moeten een aantal procedures worden doorlopen. Hierbij is "de rijkscoordinatie regeling van toepassing waardoor besluitvorming sneller en efficiƫnter kan plaatsvinden". Dit betreft onder meer een aanpassing van het bestemmingsplan in de vorm van een inpassingsplan. Dit betekent in concreto dat het niet gaat of er een kerncentrale kan komen, maar hoe die 'ingepast' moet worden.

BijlageGrootte
Kennisgeving Staatscourant [pdf]449.84 KB
Plan MER tweede kerncentrale Borssele [pdf]5.14 MB