Einde derde poging nieuwe kerncentrale(s) Borssele

poster B2Nee
23 januari 2012

Voor de derde keer sinds de vroege jaren '70 van de vorige eeuw komt er een einde aan de plannen om in Borssele een tweede kerncentrale te bouwen. Toch nog een beetje onverwacht –Delta had immers in december van zijn aandeelhouders een half jaar gekregen voor het verder ontwikkelen van de plannen- maakt het bedrijf bekend dat ze "de eerstkomende jaren geen mogelijkheden" ziet "een tweede kerncentrale in Zeeland te realiseren."
Als reden geeft Delta op een combinatie van de financiële crisis, de hoge investeringen die nodig zijn voor een kerncentrale, het huidige investeringsklimaat en de huidige overcapaciteit op de elektriciteitsmarkt met lage energieprijzen. "Daarom zijn zowel Delta als zijn partners tot de conclusie gekomen dat er momenteel onvoldoende zekerheden zijn om tot de voorbereiding en bouw van een nieuwe kerncentrale over te kunnen gaan."
Delta spreekt zelf van een periode van 2 tot 3 jaar, waarna "als de omgevingsfactoren verbeteren" het project opnieuw opgepakt kan worden.
Maar de mededeling eindigt alsof dit toch echt wel het definitieve einde van de plannen is, maar ze het zelf nog niet willen weten: "Een kerncentrale zou op z'n vroegst pas in 2020 operationeel zijn. Nu de bouw van de tweede kerncentrale uitgesteld is, heeft Delta tijd om de effecten op de strategie goed te evalueren. Er zijn diverse opties die een kortere implementatie tijd hebben dan kernenergie. Voor Delta blijft uitgangspunt CO2-neutrale opwekking in 2050."
Enkele dagen later laat ook RWE weten niet verder te gaan met de voorbereidingen voor een tweede kerncentrale in Borssele. De nieuwe bestuursvoorzitter, de Nederlander Peter Terium had in een interview, gepubliceerd twee dagen voor de mededeling van Delta, aangegeven dat het bedrijf niet verder gaat: "Geen politieke garanties, geen goede businesscase. Zolang de politieke en economische kaders niet zijn opgelost, zullen we geen energie steken in een tweede Borssele". Hiermee leek het lot al bezegeld, omdat, zo werd algemeen aangenomen, RWE Delta's partner zou worden voor de realisering van de plannen.
Minister Verhagen reageert een beetje teleurgesteld als hij ruim een week later in een brief naar de Kamer stelt dat de vergunningsprocedures worden stopgezet; "voor het kabinet is en blijft uitgangspunt dat kernenergie een rol kan spelen in de energiemix".
Bij die 'omgevingsfactoren' die Delta ertoe beweegt te stoppen met de plannen, hoort zeker ook de publieke opinie die in het jaar daarvoor veel negatiever is geworden over een tweede kerncentrale. Een groep die een belangrijke rol heeft gespeeld in het doorbreken van de idee dat 'de Zeeuwen' voor een nieuwe kerncentrale zijn, is het Zeeuws Comité Borssele2Nee, een samenwerkingsverband van voornamelijk Zeeuwse organisaties, politieke partijen en individuen. Het Comité heft zich in maart op, maar zegt als er reden toe is, zeker weer actief te worden.

BijlageGrootte
Mededeling Delta over uitstel Borssele 2, 23 januari 2012 [pdf]40.85 KB