Minister stopt procedure voor nieuwe kerncentrales

21 juni 2012

Een half jaar nadat de bedrijven in de race voor nieuwe kerncentrales in Borssele de vergunningsaanvragen hebben stopgezet, stopt nu ook het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie officieel met de vergunningsprocedure. Dit laat het ministerie weten aan iedereen die bezwaar had gemaakt tegen de reikwijdte en detail milieueffectrapportage. "Op het ogenblik dat één van beide initiatieven opnieuw wordt opgepakt of zich een nieuw initiatief aandient, zal een MER opgesteld moeten worden. Dan wordt onderzocht of er nieuwe omstandigheden en gewijzigde inzichten zijn die actualisatie van het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage noodzakelijk maken."

BijlageGrootte
Brief Minister EZ over stopzetten procedure70.19 KB