Proefboringen voorlopig van de baan

28 november 1978

Pas deze herfst praat de Tweede Kamer voor het eerst over de brief van 18 juni 1976 van EZ over proefboringen in zoutformaties in het Noorden van het land. Aan het eind van het debat neemt de Kamer een CDA-motie aan om proefboringen op te schorten tot er meer duidelijkheid is “over de opzet van de experimenten en de criteria waaraan de resultaten zullen worden getoetst.“ Dit betekent dat de proefboringen in elk geval voorlopig van de baan zijn.