Grensoverschrijdende inspraak

25 januari 1983

Er is, eindelijk, een (zij het slechte) regeling met Duitsland getroffen met betrekking tot grensoverschrijdende inspraak bij kernenergie-installaties. Minister Winsemius (VROM) deelt mee aan de Kamer dat het mogelijk is voor “lagere overheden, particulieren en organisaties bezwaren (in de Duitse taal) in te dienen bij de vergunningverlenende instanties en deze in principe te kunnen toelichten tijdens een openbare zitting.” Het Comité ‘Burgerinspraak over de grens’ vindt de afspraken “beschamend”: Nederlandse bezwaarschriften moeten de zelfde juridische status krijgen als Duitse. Dat is hiermee (nog steeds) niet het geval. Al sinds eind jaren ’70 wordt vooral door inwoners van Oost-Nederland geijverd voor inspraak over de grens. In 1980 suggereerde minister Ginjaar al dat ze gewoon hun bezwaren kunnen indienen bij de (Duitse) overheid. Dat was echter niet het geval, Nederlanders werden formeel niet toegelaten tot hoorzittingen.


Trefwoorden: