'Truc' zorgt voor uitstel

21 april 1986

Vergadering van Kamercommissie voor EZ over vestigingsplaatsen voor nieuwe kerncentrales: gaat de Kamer akkoord met de PKB (Planologische Kernbeslissing) waarin 5 locaties genoemd worden? De PvdA komt met een aantal extra mensen en kan op die manier uitstel realiseren van het debat. CDA en VVD zijn woedend op deze ‘truc’ en stellen daarom voor de vergadering dan maar op de socialistische feestdag 1 mei te houden. Na wat soebatten wordt 6 mei afgesproken. Maar dan is de situatie ondertussen heel anders….