Verbod bestemmingsplan mag niet

25 mei 1987

De Kroon beslist dat het bestemmingsplan van de gemeente Borsele ten onrechte de komst van een kerncentrale verbiedt. De PZEM had beroep aan getekend tegen de beslissing van de gemeenteraad in 1982 om in een straal van 1000 meter van omliggende dorpen geen kerncentrale, productie van splijtstof of opwerking toe te staan. Bij de beslissing van de Kroon speelt ook mee dat de gemeenteraad aangeeft bereid te zijn het plan aan te passen als het kabinet tot de bouw van kerncentrales besluit.