GS Gelderland: Dodewaard dicht op 1-1-95

22 mei 1990

Gedeputeerde Staten van Gelderland vindt dat Dodewaard op de afgesproken datum (1 januari 1995) dicht moet en niet later (minimaal 1997) zoals de SEP wil. De SEP meent dat de specifieke kennis en ervaring die de laatste jaren met de centrale zijn opgedaan op peil moet blijven.