Toekomst KCB in geding

'Vloekt paars met groen?' advertentie Greenpeace
23 november 1994

De dag van de waarheid voor Borssele. Nadat op 9 november al de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken gepraat heeft over de modernisering, de investering van f 467 miljoen en het langer openblijven van de centrale, is nu de stemming in de plenaire vergadering van de Tweede Kamer. De inzet van minister Wijers is modificatie en langere bedrijfstijd tot 2007. Omdat coalitiepartij (en de partij van minister Wijers) D66 bij haar standpunt tegen de modernisering en langer openhouden blijft, is de uitkomst van de plenaire stemming onduidelijk, al lijkt van te voren een minimale meerderheid voor langer openhouden. Twee van de drie coalitiepartijen (PvdA, D66, VVD) zijn tegen het voorstel van het Kabinet. Het debat op 15 november eindigt onduidelijk: D66 dient een motie in (opgevat als een handreiking naar de eigen minister) om met de SEP te overleggen of de modificatie goedkoper kan en daardoor sluiting per 2004 toch mogelijk blijft. Maar bij de belangrijkste motie, die van GroenLinks (die heel globaal is opgesteld en het kabinet “verzoekt af te zien van de voorgestelde bedrijfstijdverlenging”), staken op 22 november de stemmen: 73-73; drie leden van PvdA zijn op werkbezoek en iemand is net ontslagen uit ‘t ziekenhuis en afwezig. Bij de uiteindelijke hoofdelijke stemming de volgende dag krijgt de GroenLinks-motie toch een meerderheid: 77 voor en 73 tegen.
Dit betekent “in de geest van de motie“ en volgens veel mensen de snelle sluiting van de centrale omdat de investering van f 467 miljoen niet terug verdiend kan worden tot 2004 en dus niet economisch rendabel is. Maar meteen zijn er ook al andere interpretaties.

BijlageGrootte
Factsheet laka over consequenties modificatie Borssele, 12-94 [pdf]192.93 KB

Trefwoorden: