Mogelijkheid vestiging kerncentrale tot 2010 mogelijk

7 september 1995

De gemeente Borsele legt zich neer bij de eis van het Rijk om het bestemmingsplan Sloegebied zodanig aan te passen dat er minder belemmeringen komen voor het vestigen van een kerncentrale {‘Waarborgingsbeleid’). In het bestemmingsplan staat dat de gemeente vrijstelling kan verlenen aan bedrijven die niet voldoen aan de strenge milieueisen van de gemeente. Nu komt er in dat de gemeente vrijstelling mòet verlenen van de strenge milieunormen als een tweede kerncentrale aan de orde is. De uitbreiding van kernenergie moet in elk geval tot 2010 mogelijk gehouden worden.