Verkoop Kalkar aan Nederlandse zakenman

Advertentie verkoop Kalkar-terrein
4 november 1995

Op 17 februari zijn in Duitse kranten advertenties gezet waarin het terrein, inclusief gebouwen, van de niet in bedrijf genomen Duits-Nederlands-Belgische kweekreactor Kalkar te koop wordt aangeboden.
Op 4 november tekent uiteindelijk een Nederlandse zakenman de koop-akte. Verkoopprijs is naar verluid ongeveer 10 miljoen gulden, de verkoop van op het terrein opgeslagen oud-ijzer zou al meer opbrengen. Omdat de reactor nooit is geladen is er geen sprake van radioactieve besmetting.
De zakenman gaat er een pretpark van maken: Kalkar Kernwasser Wunderland.


Trefwoorden: