Energierapport 2008

Het Energierapport 2008
18 juni 2008

Het Energierapport 2008 van de ministers van Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en VROM is uit. Volgens het persbericht: "Er is een fundamentele verandering van onze energievoorziening nodig om het hoofd te bieden aan de stijgende energievraag en de stijgende CO2-uitstoot die op hun beurt leiden tot stijgende energieprijzen. De energievoorziening moet schoner, slimmer en gevarieerder. De transitie biedt grote kansen voor Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven. Het kabinet investeert in de jaren 2008 tot en met 2011 bijna 7,5 miljard euro in de energievoorziening, intensiveert het internationale energiebeleid en past de wet- en regelgeving aan om de werking van de energiemarkten en het investeringsklimaat te verbeteren. Samen met marktpartijen gaat het kabinet Nederland als gasrotonde uitbouwen, de Noordzee ontwikkelen als duurzame energiebron en zorgen voor een slimme en flexibele energie-infrastructuur."
En over kernenergie: "Het denken over kernenergie in de toekomstige brandstofmix mag niet stil staan. Een aantal scenario's zullen de komende periode verder worden uitgewerkt, zodat een volgend kabinet een verantwoord besluit kan nemen over de toekomstige inzet van kernenergie in Nederland". Die scenario's zijn: * geen nieuwe kerncentrale (“tenzij inherent veilig”); * vervanging van Borssele; * méér kernenergie. Wat de zin is van een scenario zonder kernenergie, "tenzij inherent veilig" is onduidelijk. Uit antwoorden bij het debat over het energierapport blijkt nog wel dat de regering “ingebruikname van een eventuele nieuwe kerncentrale in Nederland niet gemakkelijk mogelijk [lijkt] voor 2020.” De “totale procedure in Nederland voor een nieuwe kerncentrale” duurt namelijk naar verwachting “9,5 tot 13 jaar”.
Lees hier het Energierapport [pdf, 3.8MB]