Nederland wil Urenco-deel verkopen

23 mei 2013

Er waren al langer geruchten, maar nu blijkt uit een brief van minister van Financiën Dijsselbloem dat ook Nederland haar deel van Urenco wil verkopen. De brief staat vol met voorwaardes waaraan de verkoop moet voldoen, vooral de "borging van de publieke belangen". De minister zegt het zelf al: "Wel betekent een verkoop van een meerderheid van de huidige overheidsaandelen dat de controle over URENCO verdwijnt die het huidige overheidsaandeelhouderschap met zich brengt." Maar daarom, staat in de brief, zal er "een instrumentarium moeten komen dat het mogelijk maakt de publieke belangen, die nu middels meerderheid van de aandelen in overheidshanden geborgd worden, op een andere wijze te borgen."
Afgezien van een korte periode in de jaren '90 heeft Nederland altijd besloten 100% aandeelhouder te blijven van hun deel (met de fabriek in Almelo). Maar, zo blijkt uit de brief, nu het Verenigd Koninkrijk haar deel van Urenco wil privatiseren heeft het voor Nederland geen zin meer haar minderheidsaandeel te houden.
Er is echter veel weerstand in de Tweede Kamer tegen de verkoop waardoor verdere stappen vertraagd worden. Op 5 december vindt er een ronde tafel zitting plaats in het parlement met experts en belanghebbenden. Hier wordt een nieuwe optie te berde gebracht: niet verkopen maar bijkopen om een meerderheidsbelang te krijgen en op die manier de publieke en strategische belangen waarborgen.
Urenco is eigendom van Nederland, Verenigd Koninkrijk en twee Duitse bedrijven Eon en RWE en heeft uraniumverrijkingsfabrieken in Gronau, Capenhurst en Almelo.

BijlageGrootte
Brief minister van Financiën over verkoop Urenco126.92 KB

Trefwoorden: