Reparatie koelwaterinlaat Dodewaard

14 januari 1983

Er wordt begonnen met een grote drie maanden durende reparatie in de kerncentrale in Dodewaard. Al maanden is bij de KEMA op een schaalmodel geoefend op de vervanging van het koelwateraansluitstuk aan het reactorvat. Deze ‘stomp’ is blijkbaar niet bestand tegen de temperatuur verschillen en er ontstaan haarscheurtjes. De kosten worden door de GKN op f 6 miljoen geschat (in december werd nog f 3 miljoen genoemd. In de jaren '72, '73 en '74 waren er ook al lekken en moest de aansluiting van het koelwatersysteem al worden gerepareerd. De reparatie wordt uitgevoerd met de splijtstof nog in de kern, iets wat nogal ongebruikelijk is. De centrale wordt begin april weer opgestart.


Trefwoorden: