Kerncentrale in de NOP moet mogelijk blijven

16 mei 1994

Ook de provincie moet in haar Streekplan Flevoland de mogelijkheid open houden dat er een kerncentrale wordt gevestigd op de Westelijke Noordoostpolderdijk. Gedeputeerde Staten had in het streekplan de vestiging van een kerncentrale willen voorkomen zolang voor veiligheid en afval geen afdoende oplossingen worden geboden. Maar de minister houdt op advies van de Rijksplanologische Commissie vast aan dit ‘Waarborgingsbeleid’.