Pallas: aanbesteding 'nog dit jaar'

‘Artist impression’ van de geplande Pallas-reactor
12 februari 2006

De NRG deelt mee dat de nieuwe reactor in Petten (Pallas) dit jaar nog aanbesteedt zal worden. Dat werd in 2004 en 2005 ook al gezegd. Er is nog meer ‘voortschrijdend inzicht’: was het vermogen eerst maximaal 30 MW, nu is dat 45 MW (net als de huidige HFR), was eerst 70% van de ‘neutronencapaciteit’ bedoelt voor medische isotopenproductie, nu is dat 50-60% (de rest is kernenergie-gerelateerd onderzoek). De bouwkosten werden geschat op 200-250 miljoen, nu op 250 miljoen euro.
Een half jaar eerder, in juni, zijn er al een aantal informatieve avonden, georganiseerd door verontruste inwoners. in de omgeving gehouden. NRG: Pallas zal met minder vermogen en zonder hoog verrijkt uranium ongeveer hetzelfde kunnen doen als de HFR nu; de economische spin-off voor de regio zal tientallen miljoenen zijn; en ook aan de werkgelegenheid in de regio zal Pallas een bijdrage leveren. Tegenstander Samsom: werkgelegenheid is onzin, als er geïnvesteerd wordt in nieuwe technologieën zoals off-shore wind- en zonne-energie, levert dat veel meer banen op; als het alleen om productie van medische isotopen zou gaan zou een reactor van minder dan een kwart van het geplande vermogen ook kunnen; en die zou je dan beter in de buurt van Parijs kunnen bouwen, dicht bij een grote stad en een paar vliegvelden. En dan nog zou je na moeten denken of dat noodzakelijk is. Nee, stelt hij, NRG wil gewoon een reactor voor kernenergieonderzoek. De avond wordt georganiseerd door een aantal verontruste bewoners uit Zijpe.