Industrie hoopt weer op orders kernfusie

Logo van ITER-NL, het consortium van TNO, FOM en NRG
19 september 2006

Een Nederlands samenwerkingsverband onder de naam ‘Een frontlinie Nederlandse deelname in ITER’ (ook vaak aangeduid als ITER-NL) krijgt 15 miljoen euro uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Met dit project wil een consortium van Nederlandse industrie en kennisinstellingen zich “sterk maken voor een krachtige Nederlandse inbreng“ in het internationale kernfusieproject dat in Zuid-Frankrijk wordt gebouwd. Initiatiefnemers voor dit project zijn TNO en de instituten waar fundamenteel fusie-onderzoek wordt uitgevoerd: FOM en NRG. Het is niet de eerste keer dat de industrie samenwerking aankondigt om een deel van de kernfusie-taart te krijgen, 21 jaar geleden heette het Dutch Scientific.
Op 28 juni 2005 is na jarenlang touwtrekken beslist dat de ITER gebouwd wordt in Cadarache, Zuid-Frankrijk. De (nu al geschatte) 11 miljard euro kostende experimentele fusie-reactor moet in 2015 in bedrijf komen. De opvolger, de demonstratiefusiereactor (DEMO) zal dan te zijner tijd (als het ooit zover komt) in Japan gebouwd gaan worden. Daarna zal er dan evt. een commerciële fusiereactor gebouwd moeten gaan worden.